[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Датчик-лічильник крапель DT293 є світлочутливим (оптичним) датчиком, який з високою точністю записує кількість крапель титранту, доданого під час титрування. Програмне забезпечення лічильника крапель може автоматично перетворювати кількість крапель у об’єм. Також записуються показання рівня рН та температури і обчислюються перші та другі похідні рН для легкого визначення еквівалентної точки.
Датчик артеріального тиску ENBLD098
Артеріальний кров'яний тиск - це тиск крові всередині артерій, що викликається скороченнями серця. Воно визначається тиску систоли і діастоли. Систолічний тиск вимірюється після скорочення серцевого м'яза і є максимальним показником. Діастолічний тиск вимірюється перед скороченням серця і є мінімальним показником.
1 2 3 4 5 6
© Мала академія наук України 2012
Датчик вологості ґрунту DT171A
Датчик вологості ґрунту можна під'єднати до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink.
Датчик вологості ґрунту високоефективний та точний. Він вимірює діапазон значень вологості ґрунту від 0 до 200 сантібар (cbar). Датчик вологості ґрунту включає датчик вологості ґрунту WATERMARK, адаптер Fourier та BNC-конектор / кабель типу «алігатор».
Датчик серцевого ритму/пульсу DT155A
Застосування датчика серцевого ритму є найпростішим засобом вимірювання частоти серцевих скорочень.
Датчик серцевого ритму слідкує за рівнем освітленості, що передається через судинні тканини на кінчику пальця, а також за відповідними коливаннями інтенсивності освітлення, що виникають при зміні об'єму крові у тканинах.
Легкість застосування дає змогу вимірювати частоту серцевих скорочень у будь-кого, навіть у більш чисельних класах.
Датчик серцевого ритму вимірює частоту серцевих скорочень у діапазоні 0-200 ударів на хвилину.
Лабораторія МанЛаб
Обладнання загального призначення
Вимірювальний комплекс ra